Հանրային ոլորտ

Հանրային ոլորտի կազմակերպությունները իրենց բնույթով եզակի են: Տնտեսության աճի հետ մեկտեղ երկրները տեղական մակարդակում անցում են կատարում ավելի պատասխանատու և շահավետ հանրային հատվածի: Պետական ծախսերի կրճատմամբ օպերատիվ հանրային ծառայություններ մատուցելը աճող հիմնախնդիր է: Ոլորտի կարևորագույն խոչընդոտը հանրային հատվածի արդյունավետության ու կատարողականի բարելավումն է: Թեև ոլորտում տեղի են ունեցել որոշակի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, այնուամենայնիվ որոշ բարդություններ դեռ առկա են: Հիմնաքարային նշանակություն ունեն գործառնությունների մասշտաբների ընդլայնումը և մարդկային ռեսուրսների ճիշտ կառավարումը:

Մեզ մոտ՝ ADWISE Consulting- ում, նպատակ ունենք խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել հանրային հատվածի բոլոր տեսակի կազմակերպություններին, այդ թվում՝ տեղական և միջազգային պետական կառույցներին, դոնորներին, ազգային ու միջազգային զարգացման կազմակերպություններին: Մենք ապահովում ենք ճիշտ համապատասխանեցված և թափանցիկ լուծումներ ցանկացած խնդրի՝ խթանելով տնտեսական առաջընթացին և արդյունավետության բարձրացմանը: Մեր մասնագետները, որոնք տրամադրում են խորհրդակցություն հանրային ոլորտի կազմակերպություններին, որակյալ խորհրդատուներ են և մեծ փորձ ունեն այս ոլորտում:

Դեպի Ոլորտներ Տեսեք ոլորտին առնչվող ծառայությունների նկարագիրը այս հղում(ներ)ով