Կլիմայի և շրջակա միջավայրի ռիսկերի կառավարում

ESG-ի ռիսկերի կառավարումն առաջնային է ֆինանսական հաստատությունների արժեքի պահպանման և դրանց վրա այդ ռիսկերի բացասական ազդեցությունները մեղմելու համար: Մենք առաջարկում ենք ֆինանսական հաստատություններին առանցքային լուծումներ՝ ESG-ի ռիսկերը ինտեգրելու իրենց ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններում և գործընթացներում:

Մենք օգնում ենք ֆինանսական հաստատություններին բացահայտելու և ինտեգրելու կլիմայական և բնապահպանական ռիսկերը, ներառյալ կլիմայական ռիսկերի մոդելավորումը, կլիմայական սցենարների վերլուծությունը և սթրես-թեստավորումը, ստեղծելով կլիմայի ռիսկերի տվյալների ենթակառուցվածք և կլիմայական ռիսկերի բացահայտում:

Դեպի Կայուն
ֆինանսներ

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499