Կայուն ֆինանսական պրակտիկաների ինտեգրում

Մենք աջակցում ենք ֆինանսական հաստատություններին, միջազգային ֆինանսական կառույցներին և վերահսկող մարմիններին Կայուն ֆինանսական ռազմավարությունների, ճանապարհային քարտեզների և գործողությունների պլանների մշակման գործում և ապահովում դրանց համապատասխանեցումը կազմակերպության հիմնական բիզնես առաքելությանը և նպատակներին:

Կայուն ֆինանսական ռազմավարությունների իրականացումն ապահովելու համար մենք օգնում ենք ֆինանսական հաստատություններին նախագծել և ներդնել նոր ֆինանսական պրոդուկտներ և ծառայություններ, փոփոխել և համապատասխանեցնել բիզնես գործընթացները, ինչպես նաև զարգացնել անձնակազմի համապատասխան կարողությունները:

Ավելին մենք օգնում ենք ֆինանսական հաստատություններին ապահովել համապատասխանությունը համապատասխան օրենսդրական և կարգավորող դաշտին, և ուղղորդում ենք նրանց կայուն ֆինանսների կարգավորումների միտումների վերաբերյալ՝ օգտագործելով մեր գիտելիքները տարբեր երկրներում համապատասխան պրակտիկայի վերաբերյալ:

Դեպի Կայուն
ֆինանսներ

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499