Կայունության վերաբերյալ հաշվետվություն

Կայունության վերաբերյալ հաշվետվությունը էական է դառնում ֆինանսական հաստատությունների ներդրողների, կարգավորող մարմինների և ընդհանուր առմամբ հանրություն համար, ինչպես նաև համապատասխանության տեսանկյունից:

Մենք օգնում ենք ֆինանսական հաստատություններին թափանցիկ կերպով զեկուցել իրենց կայունության գործելակերպի մասին և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխանել համապատասխան օրենսդրական և կարգարվորող պահանջներին և միջազգային ստանդարտներին:

Դեպի Կայուն
ֆինանսներ

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499