Կայուն
ֆինանսներ

Համաշխարհային տնտեսության` դեպի կայունություն և ցածր ածխածնային ապագա շարժմանը զուգընթաց ֆինանսական շուկաները զգալի փոփոխություններ են կրում։

ADWISE Consulting-ը կայուն ֆինանսների ոլորտում համապարփակ խորհրդատվական ծառայություններ է առաջարկում ֆինանսական հաստատություններին, ընկերություններին, վերահսկող մարմիններին, միջազգային ֆինանսական հաստատություններին և այլ հաստատություններին ավելի քան 30 երկրներում:

Մեր ծառայությունները ներառում են.

  • Կայուն ֆինանսական պրակտիկաների ինտեգրում,
  • Կանաչ, սոցիալական, կայուն և կայունության հետ կապված ֆինանսավորման հայեցակարգերի մշակում,
  • Կլիմայի և շրջակա միջավայրի ռիսկերի կառավարում,
  • Կայունության հաշվետվությունների մշակում,
  • Այլ:

Կայուն ֆինանսական պրակտիկաների ինտեգրում

Մենք աջակցում ենք ֆինանսական հաստատություններին, միջազգային ֆինանսական կառույցներին և վերահսկող մարմիններին Կայուն ֆինանսական ռազմավարությունների, ճանապարհային քարտեզների և գործողությունների պլանների մշակման գործում և ապահովում դրանց համապատասխանեցումը կազմակերպության հիմնական բիզնես առաքելությանը և նպատակներին:

Կարդալ ավելին

Կանաչ, սոցիալական, կայուն և կայունության հետ կապված պարտատոմսերի թողարկման աջակցություն

Շուկայի զարգացմանը համընթաց՝  կայունությունը դառնում է ավելի կենսական, այդպիսով կանաչ, սոցիալական, կայուն և կայունության հետ կապված (sustainability-linked) պարտատոմսերը դարձել են կենսական գործիք ֆինանսական հաստատությունների և ընկերությունների համար՝ թույլ տալով նրանց ակտիվ կերպով հասցեագրել բնապահպանական հրատապ մարտահրավերները և նպաստել կայուն ապագային:

Կարդալ ավելին

Կլիմայի և շրջակա միջավայրի ռիսկերի կառավարում

ESG-ի ռիսկերի կառավարումն առաջնային է ֆինանսական հաստատությունների արժեքի պահպանման և դրանց վրա այդ ռիսկերի բացասական ազդեցությունները մեղմելու համար: Մենք առաջարկում ենք ֆինանսական հաստատություններին առանցքային լուծումներ՝ ESG-ի ռիսկերը ինտեգրելու իրենց ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններում և գործընթացներում:

Կարդալ ավելին

Կայունության վերաբերյալ հաշվետվություն

Կայունության վերաբերյալ հաշվետվությունը էական է դառնում ֆինանսական հաստատությունների ներդրողների, կարգավորող մարմինների և ընդհանուր առմամբ հանրություն համար, ինչպես նաև համապատասխանության տեսանկյունից:

Կարդալ ավելին

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499