Կորպորատիվ իրավունք և կառավարում

ԸԴՎԱՅԶ Խորհրդատվականը ոլորտի առաջատարն է կորպորատիվ իրավունքի ու կորպորատից կառավարկան հարցերով։ Մենք ակտիվ դերակատարություն ենք ունեցել բաժնետիրական ընկերությունների օրենսդրության 2021 թվականի բարեփոխումներում, և շարունակաբար ներգրավված են կորպորատիվ օրենսդրության բարեփոխումների հարցով պետություն-մանսավոր երկխոսությանը։ Մենք նաև ունենք հարուստ փորձ կապիտալ ներդրումների գործարքների ստրուկտուրիզացիայի ու նախագծման, բաժնետիրական համաձայնագրերի և այլ կորպորատիվ պայմանագրերի մշակման հարցում։

Մենք հայտնի ենք շուկայում կորպորատիվ կառավարման ոլորտում մեր փորձառության համար, ու կորպորատիվ կառավարման քաղաքականություններ ենք մշակել առաջատար տեղական ու միջազգային ընկերությունների համար։

Մեր իրավաբանների թիմը առաջարկում է կորպորատիվ իրավունքին և կորպորատիվ կառավարմանը վերաբերող ծառայությունների ամբողջական շրջանակ, ներառյալ՝

  • Կապիտալ ներդրումների գործարքներ
  • Բաժմետիրական համաձայնագրեր և այլ կորպորատիվ պայմանագրեր
  • Իրավաբանական անձանց, ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի (թե առևտրային կազմակերպությունների և թե հասարակական միավորումների) գրանցում, վերակազմակերպում և լուծարում
  • Կորպորատիվ փաստաթղթերի կազմում (կանոնադրություններ, բաժնետերերի և տնօրենների խորհրդի որոշումներ)
  • Բաժնետիրական կառուցվածքի օպտիմալացում
  • Կորպորատիվ կառավարման քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում (որին կաջակցեն նաև մեր բիզնեսի խորհրդատվության թիմի ներքին վերահսկողության մասնագետները)
Դեպի Իրավաբանական և
հարկային խորհրդատվություն

Արա Խզմալյան

Իրավաբանական խորհրդատվության ղեկավար a.khzmalyan@adwise.am (+374) 95 954 450