Ընթացիկ իրավաբանական սպասարկում

Անկախ նրանից, Ձեզ անհրաժեշտ է իրավական բոլոր հարցերով խորհրդատուի ծառայություններ, թե պարզապես աջակցություն ձեր ներքին իրավաբանների համար, մենք առաջարկում ենք ծառայությունների մատուցման ֆորմատի ու գնագոյացման մի շարք ճկուն մեխանիզմներ, որոնք առավել կհամապատասխանեն ձեր կարիքներին: Մեր իրավական աջակցությունը ընդգրկում է, մասնավորապես, հետևյալ ոլորտները.

 • Քաղաքացիական իրավունք
 • Կորպորատիվ իրավունք
 • Վարչական իրավունք
 • Աշխատանքային հարաբերություններ
 • Դատավարություն (քաղաքացիական և վարչական)
 • Կորպորատիվ կառավարում
 • Տվյալների պաշտպանություն
 • Դեղագործական կարգավորումներ
 • Մտավոր սեփականություն
 • Մրցակցային/հակամենաշնորհային իրավունք
 • Բանկային գործ և ֆինանսներ
 • Արժեթղթեր ու ներդրումներ
 • Միջազգային մասնավոր իրավունք
 • Հանքարդյունաբերություն, բնական պաշարներ և էներգետիկա
 • Սննդի անվտանգություն, տեխնիկական կարգավորումներ և սպառողների պաշտպանություն
 • Գովազդ, վաճառքի խթանում և պիտակավորում
 • Եվրասիական Միության իրավունք
 • Միջազգային հանրային իրավունք
 • Մարդու իրավունքներ
Դեպի Իրավաբանական և
հարկային խորհրդատվություն

Արա Խզմալյան

Իրավաբանական խորհրդատվության ղեկավար a.khzmalyan@adwise.am (+374) 95 954 450