Բիզնեսի ձեռքբերումներ եւ միաձուլումներ (M&A)

Մեր մասնագետները ներգրավված են եղել Հայաստանում վերջին տասնամյակի ընթացքում տեղի ունեցած M&A և կորպորատիվ այլ խոշորագույն գործարքների իրավական աջակցման գործընթացներում՝ ձեռք բերելով անգնահատելի փորձ նշված ասպարեզում։

Այս ոլորտում մեր ծառայությունները ներառում են իրավունակության ստուգում (capacity due diligence), համապարփակ իրավական վերստուգում (comprehensive due diligence), գործարքային կառույցների նախագծում (գործարքի ստրուկտուրիզացիա), գործարքային փաստաթղթերի մշակում, վերանայում և բանակցում, գործարքային փաստաթղթերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրում, մրցակցության պաշտանության հանձնաժողովից համակենտրոնացման թույլտվության ստացում, գործարքների հետ կապված այլ բնույթի իրավական աջակցություն և խորհրդատվություն:

Թիմը միշտ պատրաստ է սպասարկել հաճախորդների բոլոր իրավական կարիքները և առավելագույնս պաշտպանել հաճախորդի շահերը՝ անկախ գործարքի բարդությունից։

Դեպի Իրավաբանական և
հարկային խորհրդատվություն

Արա Խզմալյան

Իրավաբանական խորհրդատվության ղեկավար a.khzmalyan@adwise.am (+374) 95 954 450