Ներդրումային գործունեություն և արժեթղթեր

Ներդրումային գործունեության ու արժեթղթերի շուկային ոլորտում ունենալով տասնամյակների փորձառություն, մեր թիմն ունի բացառիկ փորձ ու գիտելիքներ այս ոլորտում։ Մենք աջակցում ենք ինչպես արտասահմանյան կապիտալի, այնպես էլ տեղական կապիտալի ներկայացուցիչներին ցանկացած խնդիրների շուրջ, որոնք առնչվում են ներդրումներին, արժեթղթերի շուկային, ներդրումային ծառայություններին և այդ ոլորտում պետական կարգավորմանը։

Մեր հաճախորդ են հանդիսանում թողարկող ընկերությունները, ներդրողները, արժեթղթերի շուկայի միջնորդներն ու դրան ֆինանսավորողները, ներդրումային ֆոնդերի հիմնադիրներն ու կառավարիչները, ֆինանսական կառույցները, ինստիտուցիոնալ ներդրողները եւ պարզապես անհատ ներդրողները։ Այս մասնագիտացման մեր ծառայությունները մասնավորապես ներառում են՝

  • ներդրումային ֆոնդերի գրանցում, ներդրումային ընկերությունների լիցենզավորում։
  • արժեթղթերի շուկայի և արժեթղթերի շուկայում միջնորդային գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցերով խորհրդատվություն:
  • ներկայացուցչություն պետական մարմինների և մասնավոր գործընկերների հետ հարաբերություններում:
  • պայմանագրային և գործարքային բնույթի հարցերում համապարփակ իրավական աջակցություն:

Դեպի Իրավաբանական և
հարկային խորհրդատվություն

Կարէն Բաբալյան

Գործընկեր, բանկային, ֆինանսական իրավունք, կորպորատիվ ֆինանսներ kar.babalyan@adwise.am (+374) 60 541 295