Կլիմա, դիմադրողականություն և շրջակա միջավայր

Մարդկությունն արդեն զգում է կլիմայի փոփոխության հետևանքները (հալվող սառցադաշտեր, ծովի մակարդակի բարձրացում և ավելի հաճախակի դարձած ծայրահեղ եղանակային պայմաններ՝ երաշտներ, հորդառատ անձրևներ և փոթորիկներ), որոնք ամենամեծ սպառնալիքն են հավասար և կայուն զարգացման ճանապարհին։ Հետևաբար կա կլիմայական փոփոխության և սպասվելիք հետևանքների մեղմման ուղղությամբ անհետաձգելի գործողությունների անհրաժեշտություն։

Միևնույն ժամանակ դիմադրողականություն ձևավորելու և աղետների ռիսկի արդյունավետ կառավարման կարողությունների ամրապնդման գործում համայնքներին հրատապ աջակցություն ցուցաբերելու կարիք կա: Կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի գործողությունները փոխկապակցված են շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման ավելի լայն խնդիրների հետ։ Արդյունքների հասնելու համար այս գործողությունները պետք է ձեռնարկվեն հասարակության բոլոր մակարդակներում:

ADWISE Consulting-ում որդեգրելով ինտեգրված և համապարփակ մոտեցում՝ մենք ջանում ենք առավելագույնի հասցնել սիներգիան տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական նպատակների միջև։ Մենք առաջարկում ենք տարբեր լուծումներ և ծառայություններ հետևյալ ուղղություններով․

  • Կլիմայական և շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության ձևավորում և դրանց ինտեգրում սոցիալական և տնտեսական տարբեր քաղաքականություններում
  • Հարմարվողականության և դիմակայունության պլանավորում, այդ թվում աղետների ռիսկի պլանավորում և կառավարում
  • Քաղաքային կայուն զարգացում
  • Կլիմայի փոփոխության հետ կապված միջամտությունների համար ֆինանսների հասանելիություն
  • Այլ

Կայքի «Շրջակա միջավայր և կայունություն» բաժնում կարող եք ծանոթանալ մեր ծառայությունների վերաբերյալ մանրամասներին:

Դեպի Զարգացման
համագործակցություն

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499