Ֆինանսական կառավարում

Կազմակերպության ֆինանսական գործառույթը պետք է միշտ համահունչ լինի բիզնեսի ռազմավարությանը, ինչպես նաև ուղղորդի կազմակերպության ղեկավարներին որոշումների կայացման գործում:

Մենք առաջարկում ենք ֆինանսական կառավարմանն առնչվող ծառայությունների լայն շրջանակ՝ հարմարեցված բիզնեսի պահանջներից։ Մասնավորապես`՝

  • Բյուջետավորման համակարգերի մշակում և ներդնում
  • Կառավարչական հաշվառման և հաշվետվությունների համակարգերի ներդնում
  • Ֆինանսական արդյունքների վերլուծության և ներքին վերահսկողության համակարգերի ներդնում
  • Ներդրումների և բիզնես պլանավորում
  • Շրջանառու միջոցների օպտիմալացում
  • Շահութաբերության և ծախսերի կառավարում
  • Կանխիկի հոսքի վերահսկողություն և կառավարում
  • Պարտավորությունների կառուցվածքի օպտիմալացում
  • Ֆինանսավորման հասանելիության աջակցություն

Մենք առաջարկում ենք նաև Ֆինանսական Տնօրենի ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, որը ներառում է բիզնեսին անհրաժեշտ և ֆինանսական կառավարմանն առնչվող բոլոր գործառույթների իրականացում։

Դեպի Բիզնես
խորհրդատվություն

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499