Ռազմավարական պլանավորում և զարգացում

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր զարգացման ցանկացած փուլում պետք է ուսումնասիրի և գնահատի շուկայում իր զբաղեցրած դիրքն ու գործունեության արդյունքները՝ նպատակ հետապնդելով բավարարել հաճախորդների և ներդրողների պահանջները, արձագանքել փոփոխվող և մրցակցային միջավայրին ու զարգացող տեխնոլոգիաներին։

Մենք առաջարկում ենք ռազմավարական պլանավորման ոլորտում ծառայություններ հանրային հատվածին, ներդրողներին և բիզնեսներին նրանց զարգացման յուրաքանչյուր փուլում։ Մասնավորապես՝ մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները ռազմավարական պլանավորման նախաձեռնություններին աջակցելու համար՝

  • Ոլորտի/ շուկայի և մրցակցային դիրքի խորացված վերլուծություն
  • Բիզնես մոդելների ձևավորում և կատարելագործում
  • Ռազմավարության և ռազմավարական պլանների մշակում
  • Բիզնես պլանների և ներդրումային բրիֆինգների կազմում
Դեպի Բիզնես
խորհրդատվություն

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499