Բանկային
խորհրդատվություն

Թե՛ զարգացած, թե՛ զարգացող երկրներում ֆինանսական ոլորտը ենթարկվում է աննախադեպ փոփոխությունների։ Ցածր տնտեսական ակտիվության, ճգնաժամերի, նվազող մարժաների, ինչպես նաև խստացող վերահսկողության և օրենսդրական պահանջների պայմաններում ֆինանսական կազմակերպությունները ձգտում են ունենալ ավելի ճկուն, օպտիմալ և արդյունավետ բիզնես մոդելներ և արդյունքում նվազեցնել գործառնական ծախսերը։

Սակայն այս իրավիճակը երբեմն եզակի հնարավորություն է հանդիսանում որոշ բանկերի համար՝ հաղթահարելու ճգնաժամը՝ դառնալով ավելի հզոր` կիրառելով բիզնեսի վարման նորարար և առավել արդյունավետ մոդելներ:

ADWISE խորհրդատվական ընկերությունն աշխատում է բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ՝ օգնելով նրանց հարմարվել տնտեսության փոփոխություններին և բարելավել արդյունավետությունը տարբեր գործառույթներում։

ՓՄՁ ֆինանսավորում

Փոքր և միջին բիզնեսները (ՓՄՁ-ները) հանդիսանում են շուկայական տնտեսության հիմնասյունը, հատկապես զարգացող տնտեսություններում: Դրանք հանդիսանում են համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) աճի և նոր աշխատատեղերի ստեղծման խթան:

Կարդալ ավելին

Կանաչ ֆինանսավորում

Էներգետիկ ռեսուրսների աճող պահանջարկը, նավթամթերքի անկայուն գները և գլոբալ տաքացման ռիսկերը նվազեցնելուն ուղղված միտումները վերջին տարիներին արագացրել են կանաչ ֆինանսավորման զարգացման տեմպերը:

Կարդալ ավելին

Գործառնական և կազմակերպական արդյունավետություն

Անընդմեջ փոփոխվող տնտեսական, մրցակցային և վերահսկողական միջավայրում, նորագույն տեխնոլոգիաներին, նոր ծառայություններին, ինչպես նաև հաճախորդների աճող կարիքներին զուգընթաց քայլելու և շուկայում մրցակցային դիրք պահպանելու համար կազմակերպությունները պետք է մշտապես օպտիմալացնեն իրենց կառուցվածքը և գործընթացները՝ մրցունակ և շահութաբեր մնալու համար:

Կարդալ ավելին

ՄՌ կառավարում և վերապատրաստում

Բանկային համակարգում Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարումը երբեմն անվանում են Ռիսկերի Կառավարում: Իրավամբ, Մարդկային Ռեսուրսների կառավարումը ֆինանսական հաստատությունների համար առավել կարևոր է այսօր, քան երբևէ: Փոփոխությունների իրականացման պահանջը, հաստատությունների միաձուլումներն ու ձեռքբերումները և արդյունքում անձնակազմի հոգեվիճակի և մոտիվացիայի անկումը, անընդհատ նվազող աշխատավարձերը և բոնուսները, կրճատումները, աշխատակիցներից ակնկալիքների և պահանջների բարձրացումը դարձնում են Մարդկային Ռեսուրսների կառավարման գործառույթը ավելի ու ավելի կարևոր:

Կարդալ ավելին

Ռիսկերի կառավարում և ներքին վերահսկողություն

Այսօր բանկերը և այլ ֆինանսական հաստատությունները ավելի քան երբևէ ցանկանում են ունենալ ռիսկերի կառավարման և ներքին վերահսկողության վստահելի և արդյունավետ համակարգեր, քանի որ սրանք ցանկացած ֆինանսական հաստատության հաջողության հիմնասյուներից են: Ֆինանսական կազմակերպությունների թե՛ ղեկավարները, թե՛ խորհրդի անդամները ցանկանում են ունենալ հստակ և խորը պատկերացում իրենց բիզնեսի հիմնական ռիսկերի և դրանց կառավարման մեխանիզմների մասին:

Կարդալ ավելին

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499