Ռիսկերի կառավարում

Ներկայիս մշտապես փոփոխվող և բարդ բիզնես միջավայրում յուրաքանչյուր բիզնեսի կառավարում հագեցած է մարտահրավերներով և բարդություններով։ Կազմակերպության տարատեսակ ռիսկերն առավել արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ է ապահովել հուսալի ներքին վերահսկողության միջավայր։

Մենք աջակցում ենք բիզնեսներին առկա ռիսկերի գնահատման, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման ու ներքին վերահսկողության որակյալ համակարգերի ստեղծման գործում։

Մասնավորապես՝

  • Ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և պատկերման (risk mapping) ծառայություններ
  • Ռիսկերի կառավարման համակարգերի մշակում և ներդնում
  • Ներքին աուդիտի ներդնում և/կամ ներքին աուդիտի գործառույթի իրականացում (outsourcing)։
Դեպի Բիզնես խորհրդատվություն

Լիլիթ Ղարայան

Բիզնես և բանկային խորհրդատվության ղեկավար l.gharayan@adwise.am (+374) 91 349 499